Општина Пријепоље израдила нацрт Локалног антикорупцијског плана – Рок за коментаре и...

Општина Пријепоље израдила нацрт Локалног антикорупцијског плана – Рок за коментаре и сугестије 21. мај

Општина Пријепоље добија Локални антикорупцијски план, скоро годину дана након рока за његову израду и усвајање.

650
0
SHARE

Петочлана комисија општине Пријепоље израдила је Нацрт Локалног aнтикорупцијског плана за период од 2018. до 2021. године. Нацрт плана објављен је на сајту општине Пријепоље а сви заинтересовани сугестије и коментаре могу слати до 21. маја на мејл prijepolje.lap@gmail.com.

Сврха овог документа, односно његовог усвајања и ефикасне примене јесте да јединице локалне самоуправе учине отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно, да у перспективи утиче на смањење корупције.

Петочлана општинска комисија цео план израдила је по препорукама Агенције за борбу против корупције које су дате у моделу Локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе.

Нацртом плана предвиђено је да ће праћење и оцену ефеката програма и мера из Локалног антикорупцисјког плана спроводити Одбор за борбу против корупција, а да ће активности за спровођење прописаних мера спроводити Општинска управа општине Пријепоље по налозима начелника Општинске управе. Чланови Одбора би требало да обавештавају јавност о случајевима корупције, сумњивим јавним набавкама, непотизму у државним институцијама, партијском запошљавања, злоупотреби положаја и сличном. Финалну верзију ЛАП-а усвојиће Скупштина општине Пријепоље.

Усвајање ЛАП-а, као и оснивање Локалних антикорупцијских одбора, обавеза је из Акционог плана за Поглавље 23 приступања Србије Европској унији, које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције.

Препорука Агенције за борбу против корупције била је да општине овај посао заврше до 30. јуна 2017. године, у складу са обавезом из Акционог плана за Поглавље 23. До сада су од 145 општина у Србији само 22 донеле Локалне антикорупцијске планове, а четири су основале тела за праћење спровођења плана.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY