SHARE

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која желе да региструју радњу или покрену неки облик предузетништва. Подразумева субвенцију у једнократном износу од 180 000 динара за незапослена лица, 200 хиљада  за вишкове незапослених и 220 000 динара за категорију особа са инвалидитетом. За све будуће кориснике ове субвенције предвиђене су и одређене обавезе.

Ана Пејовић, директорка Филијале НСЗ Пријепоље
Да би лице могло да конкурише битно је да је пријављено на евиденцији НСЗ овде у Пријепољу, да је завршило обуку за развој предузетништва у организацији НСЗ и да лице нема неизмирене обавезе према НСЗ. Обавеза је да регистровану делатност обављају најмање 12 месеци и да редовно уплаћују порезе и доприносе по основу социјалног осигурања. Постоје одређене делатности које не субвенционишемо, а то су: трговина, такси услуге, мењачнице и одређене делатности у области експлоатације угља – каже директорка Филијале НСЗ Пријепоље Ана Пејовић.

Други јавни позив намењен је послодавцима. С обзиром да Пријепоље припада четвртој групи недовољно развијених општина, једнократни  износ ове субвенције је 250 000 по лицу, односно 300 000 за особе са инвалидитетом.

Ова субвенција је намењена искључиво теже запошљивим лицима. Те категорије су одређене националним и локалним акционим планом запошљавања. Послодавци морају да припадају приватном сектору, затим да редовно измирују своје обавезе, да нису у блокади и да запошљавају лица са евиденције – рекла је Ана Пејовић.

Јавни позив за субвенцију незапосленима траје до 31. августа, док је позив послодавцима  за запошљавање теже запошљивих лица отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30. новембра. За реализацију ова два програма издвојена су средства у износу од 8 милиона динара, што је довољно за запошљавање око 40 лица.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY