SHARE

Задатак анкетара биће да анкетирају породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника на терену, на основу додељене Листе газдинстава. Добијене податке уносиће у електронски упитник на лаптопу, а у складу са прописаним упутствима и смерницама добијеним на обуци, коју ће изабрани анкетари похађати од 24. до 27. септембра.

Предност при избору имаће незапослена лица која поседују диплому о висиком образовању из области пољопривреде, затим кандидати који имају могућност коришћења возила за рад у анкети, као и они кандидати који су учествовали у Попису пољопривреде 2012. године или другим статистичким истраживањима Завода у последње три године.

Грађани и грађанке који желе да буду анкетари требало би да се пријаве до 21. августа. Кандидати се пријављују искључиво преко веб сајта Завода за статистику, попуњавањем електронске пријаве. Листа кандидата који су ушли у ужи избор биће објављена 24. августа, а прелиминарна листа изабраних анкетара 4. септембра. Изабрани анкетари биће радно ангажовани у периоду од 24. септембра до 7. децембра ове године.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY