SHARE

Најзначајнију имовину стечајног дужника, „Ириса“ чине производно – пословни комплекс у Валтеровој улици, који обухвата објекте, залихе и опрему, као и магацински и стамбени простор у улици Санџачких бригада. Процењена вредност је близу 302 милиона динара, док депозит износи нешто преко 60 милона динара, и најкасније се може уплатити до 26. септембра. Затворене понуде достављају се Агенцији за лиценцирање стечајних управника најкасније до 3. октобра, док ће јавно отварање понуда бити одржано истог дана у 12 сати.

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50 одсто, пре прихватања такве понуде потребна је сагласност одбора поверилаца.

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY