SHARE

По новом закону, чија је примена почела 1.јула 2018. године, само оне мајке које су пре отварања породиљског боловања биле непрекидно, најмање 18 месеци у радном односу, током породиљсог одсуства моћи ће да примају накнаду у висини просечне плате. Све друге породиље су оштећене јер се и њима збир примања дели са 18. У најгорем положају су породиље које су радиле мање од шест месеци и незапослене, јер оне на помоћ државе уопште не могу да рачунају. Пољопривреднице и предузетнице морају имати чак 24 месеца непрекидних примања како би могле да остваре право на породиљску надокнаду.

Доња граница прихода није одређена, за разлику од горње, па ће неке мајке бити на рубу егзистенције, а оне које су примале велику плату, биће кажњене уколико добију дете, јер ће им се исплаћивати смањена накнада. Због тога потписници петиције сматрају да овај закон угрожава породицу у најтежем периоду и никако не подстиче наталитет, што би требало да је један од стратешких циљева државе са негативним природним прираштајем, која на овај начин штити себе, а не мајке са децом.

Надлежно Министарство за рад, запошљавање и социјална питања, још увек се није огласило о спорним одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY