SHARE

Да је неравноправност жена и мушкараца посебно изражена на селу, показује податак да жене чине 84 одсто помажућих чланова пољопривредних газдинстава које немају земље у свом власништву, док је 86 одсто формално запослених мушког пола. Само трећина жена млађих од 60 година на селу има пензијско и инвалидско осигурање. То јасно указује на њихову економску зависност и на јаку укорењеност традиционалних стереотипа о родним улогама, из чега произилазе и други проблеми са којима се жене на селу сусрећу – недоступност здравствених, образовних и социјалних услуга, недовољна заштићеност материнства, породично или родно засновано насиље.

Резултати истраживања Заштитника грађана јасно показују да је заступљеност жена у одлучивању у локалним органима власти недовољна, нарочито у руралним насељима, да закони о равноправности полова и локалној самоуправи та питања не уређују ефикасно и да механизми за родну равоправност нису свуда установљени.

Заштитник грађана позива надлежне да се законом ефикасније уреди остваривање родне равноправности на свим нивоима и донесе закон који ће прописати заступљеност жена у органима јавне власти од најмање 40 процената. У саопштењу је исткнуто да је неопходно предузети мере како би се жене пољопривреднице у већој мери регистровале као носитељке пољопривредних газдинстава и на тај начин могле да користе права која им гарантују прописи Републике Србије, а између осталог и право на накнаду по основу рођења и неге детета.

Поводом Међународног дана сеоских жена Пошта Србије је у сарадњи са Женским центром Ужице издала маркицу са ликом Соње Дрљевић, феминисткиње која се бавила унапређењем положаја жена на селу.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY