Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић: Болница дискриминисала запослене на основу старосног...

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић: Болница дискриминисала запослене на основу старосног доба. Др Зоран Дробњак: Све по закону и због ефикасности

Повереница за заштиту равноправности обавестила је јавност како в.д. директора Опште болнице у Пријепољу није поступио по препоруци након опомене изречене због дискриминације на основу старосног доба. Др Зоран Дробњак остаје при ставу да старосна доб шесторо запослених није утицала на одлуку да их распореди на нижа радна места.

1155
0
SHARE

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић обавестила је јавност да в.д. директор Опште болнице у Пријепољу, ни после изречене опомене, није поступио по њеној препоруци. У поступку који је спроведен по притужбама шесторо запослених у Општој болници у Пријепољу, због дискриминације на основу старосног доба, Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић дала је мишљење да су повређене одредбе Закона о забрани дискриминације, заједно са препорукама в.д. директору пријепољске Опште болнице за њихово отклањање.

У обавештењу Поверенице каже се како су подносиоци притужби анексима уговора о раду распоређени на нижа радна места, а у тренутку потписивања, њих петоро је имало више од 50 година живота, а једна подноситељка притужбе 42 године. Током поступка, в.д. директора Опште болнице у Пријепољу није понудио доказе на основу којих би се могло закључити да су промене у њиховом радноправном статусу засноване на објективним и оправданим разлозима који нису у вези са њиховим заједничким личним својством – старосним добом, због чега му је препоручено да предузме све потребне мере из своје надлежности у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе.

У обавештењу се наводи да в.д. директора Опште болнице у Пријепољу није поступио по препоруци ни након опомене, у законском року од 30 дана, те повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Др Зоран Дробњак нам је у телефонском разговору потврдио да је упознат са овом објавом, али да и даље сматра да су наводи у притужби неосновани. Каже да је у целости поступио у складу са законом и да ни један од запослених није премештен на ниже радно место због старосне доби. Они су распоређени на послове који одговарају њиховој стручној спреми и радној способности,  због ефикасније организације рада, што је у потпуности његова одговорност као директора, рекао је Дробњак. Каже и да су исти запослени већ поднели тужбу суду, којом траже поништење анекса уговора о раду, у којој се нигде не наводи дискриминација. У прилог тврдњи да није било дискриминације на основу стросне доби наводи и како је у једном од случајева на одговорну позицију дошла особа старија од оне која је премештена. Каже и да шест подносилаца притужбе нису једини који су премештени, али да остали нису подносили тужбе, нити притужбе Поверенику за заштиту равноправности.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY