Општини Пријепоље наложено да достави ТВ Форум копије записника са свих седница...

Општини Пријепоље наложено да достави ТВ Форум копије записника са свих седница општинског већа из 2017. године

Седнице Општинског већа у Пријепољу су затворене за медије. Сви покушаји новинара и новинарки Телевизије Форум да дођу до одлука већа били су безуспешни по је упућена жалба Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Решењем Повереника од 19. октобра Општинској управи Пријепоље наложено је да у року од пет дана, од дана пријема решења, достави „Форуму“ копије записника са свих седница општинског већа одржаних у 2017. години и прва три месеца ове године.

572
0
SHARE

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности наложио је, решењем од 19. октобра, Општинској управи Пријепоље да најкасније у року од пет дана, од дана пријема решења, Телевизији Форум достави тражене информације. У два захтева које је новинарка ТВ Форум послала Општинској управи у марту 2018. године, тражене су копије записника са свих седница општинског већа, одржаних током 2017. године и прва три месеца 2018. Како је на први захтев од 13. марта одговорено на оно што није тражено, и то таксативним набрајањем колико је одржано седница, колико је питања разматрано, донето одлука итд, захтев је поново послат 28. марта. И на овај захтев општинска управа је одговорила на исти начин због чега је новинарка ТВ Форум упутила жалбу Поверенику. Повереник је нашао да орган власти није поступио у складу са одредбама Закона јер нити је доставио копије тражених записника, нити је донео решење о одбијању захтева, нашавши да је жалба ТВ Форум основана.

Општинска управа је дужна да о извршењу решења обавести Повереника у року од седам дана, а против решења није допуштена жалба. Због недостављених информација, ТВ Форум је Поверенику поднела још 4 жалбе против Општинске управе, чији се епилог још чека.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY