SHARE

Иако у самом конкурсу стоји да све активности треба да буду реализоване до краја године, у одељку „Начин и поступак одлучивања“ је остављен простор да Комисија за спровођење конкурса утврђује листу вредновања и рангирања у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве, што би у овом случају значило до 4. фебруара.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од објављивања листе вредновања, а право приговора на ту листу подносиоци предлога пројеката имају у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору која мора бити образложена доноси председник општине у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Након истека свих тих рокова, Комисија за спровођење конкурса сачињава предлог одлуке о финансирању, а коначну одлуку о томе која ће организација добити подршку и у ком износу доноси председник у року од 15 дана од тог предлога. Од дана коначне објаве одлуке корисницима општинских средстава је остављен рок од пет дана да доставе коригован буџет у односу на висину одобрених средстава, након чега следи појединачно потписивање уговора и реализација пројеката.

Како ствари сада стоје, удружења која буду обезбеђивала услугу народне кухиње ће уговоре потписати пре Нове године само уколико и комисија и председник општине буду радили и одлучивали по хитној процедури, а да ли ће после свега остати времена за реализацију пројеката и да ли се они у тако кратком временском периоду могу сврсисходно реализовати, остаје непознаница.

Да подсетимо, један општински конкурс за пружање услуга народне кухиње расписан 20. јула поништен је одлуком председника општине 29. августа. Општина Пријепоље је истог дана расписала конкурс за јавне кухиње цркава и верских заједница.

На општинском сајту нема обавештења да ли је овај конкурс поништен, а ни одлуке о додели средства, што је било предвиђено текстом конкурса.

Остаје запитаност како су хуманитарне организације функционисале више од 11 месеци и како ће 3 милона динара потрошити за неколико дана.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY