SHARE

Сваког 25-ог у месецу спискови са поднетим захтевима шаљу се Електро-дистрибуцији Краљево, која те спискове примењује приликом обрачуна и на основу њих се грађанима одобрава попуст у рачуну за струју. У току 2018. године на територији општине Пријепоље статус енергетски заштићеног купца остварило је 1.560 грађана и грађанки Пријепоља, што је за 13 мање о односу на прошлу годину. Право на бесплатне киловате највише грађана, њих 1315, остварило је преко дечијег додатка, 205 породица остварило је ово право због ниских личних примања, док је најмање оних који су право на олакшице у плаћању струје остварили као примаоци новчане социјалне помоћи, њих 40.

Захтеви се локалној самоуправи могу поднети у канцеларији број 4 Општинске управе Пријепоље, где се уједно могу добити и све неопходне информације.

Сви грађани и грађанке који примају  новчану социјалну помоћ и дечији додатак  могу да остваре овај статус. Према Уредби,  решење о стицању статуса угроженог купца доноси се са роком важења најдуже до краја календарске године. Ако је решење о стицању овог статуса донето на основу акта којим је утврђено право на новчану, социјалну помоћ или дечији додатак, решење се доноси до рока када важи и остварено право. Обнова захтева по том основу врши се након поновног остваривања неког од ових права. Поред примаоца социјалне помоћи и дечијег додатка, у зависности од броја чланова домаћинства и месечних прихода, и друга домаћинства могу бесплатно добити од 120 до 250 киловат сати струје.

За једночлано домаћинство које месечно без накнаде добија 120 киловата граница је приход до 14.258 динара. Породице са два или три члана, које остваре статус енергетски заштићеног купца и тако добију 160 киловата, могу да имају приход до 20.759 динара. За домаћинства са четири и пет чланова, којима припада 200 бесплатних киловата, граница прихода је 27.255 динара. Најбројнија сиромашна домаћинства са шест и више чланова од даве добијају по 250 киловата, а лимит њихових прихода је 34.275 динара.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY