SHARE

Предлогом закона о дуалном образовању веома значајна улога се препушта Привредној комори Србије, која је интересна и пословно-стручна организација привредних субјеката, каже се у мишљењу Агенције.

Закон предвиђа да координатор учења кроз рад буде лице запослено у средњој стручној школи, односно наставник практичне наставе. Агенција сматра да предложеним решењем нису прописани било какви додатни услови или критеријуми, и да је на тај начин остављен простор да било које лице запослено у средњој стручној школи, без обзира на квалификације, добије улогу координатора.

Законом такође није јасно дефинисано који ће се критеријуми користити приликом одлучивања да ли ће се учење кроз рад изводити у целости код једног, односно више послодаваца. Такође, нису прописани јасни и прецизни критеријуми или елементи критеријума за одлучивање школе о избору послодавца са којим ће закључити уговор о дуалном образовању, у ситуацији када постоји више послодаваца. Како би се отклонио овај недостатак, препорука Агенције је да се се ова одредба допуни прецизним критеријума за одлучивање школе о избору послодавца.

Агенција сматра спорним и то што се овим нацртом не предвиђа обавеза објављивања уговора о дуалном образовању које склапају школе и послодавци и даје препоруку да закон предвиди обавезу објављивања уговора о дуалном образовању на званичним интернет страницама.

Није довољно јасно прописано у ком року и на који начин ће се, након раскидања уговора о дуалном образовању послодавца и школе, наставити школовање ученика и изабрати нови послодавац.
Агенција за борбу против корупције сматра да је неопходно отклонити идентификоване недостатке у циљу стварања адекватног правног оквира у области дуалног образовања.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY