За новчане казне и судске пенале новим ребалансом буџета општине Пријепоље опредељено...

За новчане казне и судске пенале новим ребалансом буџета општине Пријепоље опредељено близу 55 милиона динара

За петак 8. децембар заказана је 13. седница СО Пријепоље. Међу осам предложених тачака дневног реда је и извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2017. године. Према припремљеном извештају, највише новца из текуће буџетске резерве потрошено је за новчане казне и пенале по решењу судова.

69
0
SHARE
Планирана средства из текуће буџетске резерве у 2017. години износила су 18 милиона динара. Међутим, нису била довољна, те су увећана за више од 22 милиона 720 хиљада динара и износе 40 милиона 728 хиљада динара. Од почетка године до краја септембра утрошено је 84,10 одсто ових средстава, односно 34 милиона 254 хиљаде динара.
Највише новца из буџетске резерве до краја септембра дато је за новчане казне и пенале по решењу судова, 10 милиона 400 хиљада динара.
Новчане казне последица су тужби по основу експропријација и уједа паса луталица. Буџетом за 2017.годину за новчане казне и пенале по решењу судова било опредељено је 15 милиона динара, али је та цифра ребалансом буџета увећана за 10 милиона 400 хиљада динара.
Први закључак да се из текуће буџетске резерве одоборе средства у износу од 5 милиона динара Општинско веће донело је 8. јуна, да би опет за нешто више од месец дана, тачније 12. јула, за исту намену одлучило да се из буџетске резерве определи додатних 5 милиона 400 хиљада динара.
Новим ребалансом буџета, трећим у овој години, који ће бити разматран на предстојећој седници СО, за новчане казне и пенале по решењу судова издовојиће се додатних 29 милиона 225 хиљада динара, те ће укупна цифра износисти 54 милиона 625 хиљада динара. Досадашња пракса је показала да скоро 80 одсто ових средстава буде исплаћено на име уједа паса луталица.
Утрошена средства на судске пресуде износе око 40 милиона 100 хиљада динара, већа су него плате у општинској управи за које је у бруто износу до краја септембра исплаћено близу 36 милиона 319 хиљада динара. Оцена изнета у припремљеном скупштинском материјалу је да оваква динамика исплата по судским пресудама може угрозити извршење осталих корисника буџета.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY