Буџет

Буџет

Сви грађевински радови и јавне набавке су спроведене у циљу санације дотрајалих делова зграде и просторија Дома здравља. Један од најзахтевнијих послова, вредан око 416.000 динара приводи се крају у сеоској амбуланти у Јабуци, док су међу инвестицијама највидљивије...
За дневнице током службених путовања Дом културе је у 2017. години исплатио својим запосленима и сарадницима 660.000 динара. Од тога, директор ове установе је на дневнице потрошио 180.000 динара. Уреднику позоришног и филмског програма исплаћено је 48.000, музичком уреднику...
У ЈКП „Лим“ је током прошле године на службена путовања ишло 16 запослених и на име дневница, која износи 2.230 динара,  исплаћено им је нешто више од 200.000 динара. Директор и два радника Туристичке организације за дневнице су потрошили...
На основу документације коју је Форуминфо добио по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, из буџета локалне самоуправе на службена путовања у 2017. години потрошено је око 800.000 динара за гориво, 83.000 динара за дневнице, док су...
Буџетом општине Пријепоље за 2017. годину за финансирање основних школа издвојено је близу 127 милиона динара, што је скоро 19 милиона више него прошле године. За финансирање трошкова средњих школа ове године је предвиђено 42 милиона динара. У 2016. и...
Планирана средства из текуће буџетске резерве у 2017. години износила су 18 милиона динара. Међутим, нису била довољна, те су увећана за више од 22 милиона 720 хиљада динара и износе 40 милиона 728 хиљада динара. Од почетка године...
Према достављеним извештајима Агенцији за борбу против корупције, највише новца у изборној кампањи у Пријепољу потрошила је Српска напредна странка, укупно 714.570,00 динара. Највише је потрошено на трошкове оглашавања, укупно 565.250,00 динара, док су трошкови овере потписа подршке бирача износили...
Према речима руководиоца општинске Службе за пољопривреду Ифета Хамзића, пракса је да се средства за развој пољпоривреде користе у последњем кварталу године, и то углавном за субвенционисање набављене опреме и механизације. Конкурсом за суфинансирање опреме заинтересованим пољопривредницима  средства су...
Како би утврдили колико новца и времена је неопходно за ремонт свих котларница и набавку новог котла за блок Опанак, Општинска управа је ангажовала независну комисију са стране, а процену упоредо ради и ЈКП „Лим“. Према речима члана Општинског...
Када се анализира табела прихода и даље је највеће учешће средстава са нивоа Републике, скоро 50 одсто. Следећа „најкрупнија“ ставка су приходи од пореза и зарада у укупном износу од 230.000.000,00 динара, што је остало на нивоу прошлогодишњег плана. За...

Poslednje vesti

All