Инфраструктура

Инфраструктура

Пре 40 година, 29. маја 1976. године, свечано је у рад пуштена пруга Београд–Бар. Грађена је 23 године. Њеној изградњи велики допринос дали су учесници Омладинске радне акције, која је званично почела јула 1971. у Пријепољу, и трајала до...
Фискултурна сала у Економско-трговинској школи у Пријепољу престала је да служи својој сврси пре више од 30 година. Доказ да су се у њој некад давно одржавале спортске активности јесу кошаркашка табла, као и калорифери из 50-их година прошлог...
Изграђени систем водоснабдевања са реке Ратајске и изворишта Пустиња, ЈКП „ Лим“ иако је било надзорни орган у изградњи секундарне мреже, није никада преузело на одржавање, јер изграђена инфраструктура, опрема и квалитет воде није задовољавао техничке и законске прописе....
У опису пројекта наведено је да се реконструкцијом спортске хале ствара могућност да преко 1.000 ђака основних и средњих школа, око 400 деце из вртића и више од 60 наставника развијају своје спортске афинитете и способности  у одговарајућим условима...
Пријепољско насеље Шарампов налази се на нижин котама и није заштићено од поплава реке Лим. Да ли ће се и када радити на изградњи система заштите, питали смо Јавно предузеће Србијаводе. У одговору овог предузећа се наводи да Министарство...
Програмом пословања Србијавода за 2015.годину, уговорени су и изведени радови на санацији облоге и дна регулисаног корита реке Милешевке од Ушћа до Болнице. Сви делови корита и обалоутврде који су тада санирани након зимских и пролећних вода су поново...
Како водоводни систем изграђен 80 –их година у Бродареву није могао да задовољи  потребе становника ове месне заједнице, у априлу 2012. предат је главни пројекат за довођење воде са Мрчковачке реке кoји је израдило предузеће Еко-водо пројект из Београда. Пројекат...
Изградња фискултурне сале укупне површине око 1.000 квадратних метара, у основној школи у Бродареву започета је прошле године. Како је укупна инвестиција вредна око 50 милиона динара, одлучено је да се изградња изводи етапно. „За ову годину смо буџетским средствима...
Док чекају завршетак изградње водовода који би трајно решио питање водоснабдевања целог села, проблем су, као и много пута до сада, покушавали да реше сами мештани Јабуке. „Ми смо скупљали новац од мештана, копали рупе, постављали стубове како бисмо имали...
Овог августа једно од омиљених места за одмор и рекреацију, Парк народних хероја у кварту Вакуф, биће још уређенији. Инвеститор је Дирекција за изградњу која је предлог Месне заједнице Пријепоље за уређењем парка уврстила у годишњи програм рада. „Прошле године...

Poslednje vesti

All