Урбанизам

Урбанизам

Почетним идејним планом, чија израда је поверена Јавном предузећу „Дирекција за урбанизам из Крагујевца“, простор Шеховића поља подељен је на седам урбанистичких целина. У првој целини која је између улица Брана Дучића и Ћиркове, планиран је простор за јавне намене...

Poslednje vesti

All