Жене

Жене

Да је неравноправност жена и мушкараца посебно изражена на селу, показује податак да жене чине 84 одсто помажућих чланова пољопривредних газдинстава које немају земље у свом власништву, док је 86 одсто формално запослених мушког пола. Само трећина жена млађих...
Министарство рада и социјалне политике објавило је трећи позив за пружање услуге националног СОС телефона. Мрежа жена против насиља бојкотује овај позив зато што се њиме крше одредбе Истанбулске конвенције, Закона о социјалној заштити и Закона о јавним набавкама. Мрежа...
За седам година колико постоји Савет за штапму у Србији, који је између осталог основан са циљем да би пратио поштовање Кодекса новинара Србије у штампаним и онлајн медијима и решавао жалбе појединаца и институција, још ниједном није добио...
Током независног мониторинга установа за децу и омладину са сметњама у развоју, који је Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом спровела 2012. године уочен је повећан ризик од насиља над женама које се налазе на смештају у резиденцијалним...
У просторијама организације "Из круга", једном недељно састају се жене како би кроз дружење и заједнички рад израдиле уникатне капе, уз подршку модераторке, костимографкиње Ане Младеновић. Наташа Јанковић скоро 10 година учествује у активностима, a Невенка Арсеновић, архитектиња и...
Трогодишњи пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији„ требало би да допринесе спровођењу правних тековина Европске уније у области родне равноправности и Националне стратегије за родну равноправност. Пројекат вредан 2 милиона евра финансира Европска комисија. Наши главни партнери су...
Ознака географског порекла гарантује јединственост производа који је последица специфичности јединствене природне комбинације поднебља као што су земљиште, клима, врста животиња или биљних сорти и традиције, вештина и знања која се преносе с колена на колено. Сеоске жене су...
До отварања своје угоститељске радње Селима Обућина прошла је дуг пут испуњен изазовима. Иако никада није радила као социјална радница за шта се школовала, одлучила је да се опроба као предузетница. У кратком периоду сам родила троје деце. Тада није...
Претходни скупштински одбор за родну равноправност који је расформиран променом власти 2016. године, бројао је највише одржаних састанак у односу на све друге скупштинске одборе. То је резултирало усвајањем неких од значајнијих докумената из области родне равноправности. Санџачка демократска партија,...
Савет за родну равноправност општине Нова Варош први пут је формиран 2013. године, од када се питања родне равноправности почињу системски уређивати. Тада је и усвојена Европска повеља о родној равноправности, а једно од начела повеље примењено у пракси...

Poslednje vesti

All