Снег на локалним путевима чистиће фирме „Лабуд плус“ и „Тргошпед“

Снег на локалним путевима чистиће фирме „Лабуд плус“ и „Тргошпед“

Снег на локалним путевима у општини Пријепоље ове године чистиће предузећа: Лабуд Плус Пријепоље и Тргошпед, Ивање. Одлука је донета на основу понуда датих кроз јавну набавку а вредност уговора је око 6,5 милиона динара са ПДВ-ом и за пола милиона динара је већа од прошлогодишње.

1135
0
SHARE

За чишћење снега на путним правцима Пријепоље – Залуг, Пријепоље – Раишњево – Ивање, Коловрат – Сељашница – Рикавци и Лазаревића кућа – Виницка изабран је понуђач д.о.о. Лабуд Плус. Вредност уговорених радова са ПДВ-ом је 2 милиона 190 хиљада динара.

Путни правац  Јабука – Бабине, Баре – Крижевине – Камена Гора, Бегов мост – Бјелобабе – Каћево (Шумаркса кућа)  чистиће фирма Тргошпед д.о.о. Ивање. Вредност уговорених радова са ПДВ-ом је 3 милиона 110 хиљада динара

Путни правац  Шумарска кућа у Каћеву – Милошев До – Караула – Аљиновићи такође ће чистити фирма Тргошпед по цени од 990 хиљада динара са ПДВ-ом.

Критеријуми за оцењивање пристиглих понуда били су економски најповољнија понуда и најнижа понуђена цена.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY