Доступност и квалитет здравствених услуга један од највећих проблема старијих жена у Србији

Старије особе, нарочито жене, изложене су повећаном ризику од дискримина­ције, суочавају се са сиромаштвом и искљученошћу, али нису ретки случајеви занема­ривања и злостављања. Ово је показало истраживање Повереника за заштиту равноправности и Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена. Као велики проблем старије жене наводе доступност и квалитет здравствених услуга.

598
0
SHARE

Своје здравствено стање као лоше или веома лоше процењује дупло више старијих жена у Србији него у Европској унији. Чак 86% испитаница сматра да се здравствени радници према њима, због старости, опходе са мање поштовања у односу на друге пацијенте.Да нису могле да користе услуге здравствене заштите у последњих 12 месеци, иако су им биле потребне, навело је скоро седам одсто испитаница. Као основне разлоге жене наводе предуге листе чекања на услугу и то што нису имале финансијских средстава, док је нешто више од 13 одсто изјавило да им је лекар предалеко.

Старији причају и о томе да често чекају на специјалистичке прегледе, а када их сачекају, од лекара могу да добију упутство да им се обрате у оквиру приватне праксе, за шта немају новца. Старије жене исто тако наводе да често немају довољно средстава да купе све лекове који су им потребни, па терапију некада узимају или недовољно редовно или не узимају предвиђене дозе. Као разлог за то наводе и то што лекари преписују лекове који се плаћају, иако постоје бесплатни лекови исте намене.

Према подацима Пописа становништва из 2011. године, у Републици Србији живи око милион 250 хиљада  старијих, од чега жене чине 57% популације старосне доби од 65 до 79 година и чак 63% популације старије од 80 година. Данас у Србији живи дупло више особа старијих од 85 година него пре само пет година.

Продужење животног века је једно од највећих достигнућа данашњице, али је овај тренд, како на глобалном нивоу тако и у Србији, поставио нове изазове за друштво.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY