Фирме Нови Пазар пут и МПП Јединство Севојно реконструишу деоницу пута Жунића Поток – Слано Блато у Сељашници

Фирме Нови Пазар пут и МПП Јединство Севојно реконструишу деоницу пута Жунића Поток – Слано Блато у Сељашници

Министарство привреде доделило је уговор о извођењу радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат – Сељашница, деоница Жунића Поток – Слано Блато, групи понуђача коју чине „Нови Пазар пут“ и „МПП Јединство“ Севојно, са подизвођачем „Геосистем“ из Београда. На тендер су пристигле три понуде, а уговор је потписан са групом извођача која је дала највишу понуду.

Иако је првобитно понуда предузећа „Сложна браћа“ из Нове Вароши прихваћена као најповољнија, у износу од око 121 милион динара, након стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је проценила да не испуњава обавезне услове у складу са Законом о јавним набавкама.

Као неприхватљива оцењена је и понуда групе понуђача коју чине фирма „Лабуд плус“ Пријепоље, „Транскоп“ Параћин и београдске фирме „Топгео“ и „Интерградња коп“. Ова понуда није задовољила додатне услове и то у делу пословног капацитета, односно тражено је да је понуђач у периоду од 2013. до 2017. године извео радове на изградњи или санацији саобраћајница у износу од минимум 350.000.000 динара без ПДВ-а, као и радове на изградњи спољних инсталација водовода/канализације у износу од минимум 15.000.000 динара без пдва.

Реконструкција ове деонице спада у другу фазу радова на локалном путу Коловрат –  Сељашница. У првој фази, која још није завршена, реконструише се деоница од Коловрата до Жунић Потока. Пројектом је за цео путни правац од Коловрата до Сељашнице предвиђена изградња коловоза ширине 3.5 метра, тротоара са обе стране, бициклистичке и пешачке стазе, расвете…

Подели на мрежама

Повезани чланци