Изабрани извођачи радова за реконструкцију моста у Шарампову

Општина Пријепоље доделила је уговор за реконструкцију моста у Шарампову групи понуђача, коју чине „Нови Пазар пут“, као носилац посла, и „ Јединство Севојно“, док је за подизвођача изабран „ДБ Инжењеринг“ из Београда.

1293
0
SHARE

На јавни позив приспела је једна понуда, и то од фирми којима је била поверена реконструкција најстаријег пријепољског моста и у првом јавном позиву и које су извеле део радова у припремној фази.  Процењено је да ће реконструкција насјтаријег моста у Пријепољу коштати 216 милиона динара са ПДВ-ом. Средства је обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Реконстуркција моста у Шарампову биће рађена по систему „кључ у руке“, односно, извођачи радова имају обавезу да за  уговорену цену реконструишу мост без додатних непредвиђених трошкова.

Предвиђено је, између осталог, да извођач радова на бетонском мосту дужине 133 и ширине 9 и по метара, сруши постојећи горњи строј и по потреби обалне стубове, привремено измести водовод за потребе извођења радова и санацију трајног решења водовода. Такође, непоходна је и санација прилазних саобраћајница мосту и хидротехнички пројекат са регулацијом корита реке Лим. Такође је било потребно да извођач радова предложи пројекат осветљења моста и потребне геодетске и геолошке радове.

Рок за извршење уговорених обавеза је 365 дана од увођења извођача радова у посао, тако да би радови на мосту у Шарампову требало да буду завршени на лето 2020. године.

Реконструкција моста у Шарампову започета је у фебруару 2018. године, а обустављена  након три месеца, због много већих оштећења од првобитно предвиђених. Више од годину дана чекало се на расписивање новог јавног позива за извођача радова. Тада је вредност радова била процењена на 65 милиона динара, односно, била је три пута мања од актуелне уговорене цене од чак 216 милиона динара.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY