Још годину дана до новог моста у Шарампову?

Још годину дана до новог моста у Шарампову?

Требало је, према најавама представника локалне власти, да најстарији мост у Пријепољу, засија у свом новом издању, 1. јула 2018. године – са обновљеним коловозним тракама, пешачким стазама са обе стране, оградом, новом расветом.. Од краја априла 2018. мост и даље раскопан и затворен за саобраћај чека расплет ситуације. Годину дана од када је према првобитним плановима мост требало да буде завршен, општина је расписала јавну набавку за наставак радова.

Конкурсна документација од 70 страна предвиђа да извођач за бетонски мост дужине 133 и ширине 9 и по метара, техничком документацијом обезбеди пројекат рушења постојећег горњег строја и по потреби обалних стубова, пројекат привременог измештања водовода за потребе извођења радова и санацију трајног решења водовода. Пројекат ојачања постојећих средњих стубова и израду нових или ојачање обалних стубова, санацију прилазних саобраћајница мосту и хидротехнички пројекат са регулацијом корита реке Лим. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, измештање и заштиту телекомуникационе инфраструктуре. Такође ће бити потребно да извођач радова предложи пројекат осветљења моста и потребне геодетске и геолошке радове.

За нове радове Канцеларија за јавна улагања одобрила је 180 милиона динара без ПДВ-а, односно 216 милиона са ПДВ-ом. Рок за извршење уговорених обавеза не може бити дужи од 365 дана од увођења извођача радова у посао, док је надзор дужан да извођача у посао уведе 10 дана од потписивања уговора.

Неопходно је да је понуђач у претходних шест година реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 360 милиона динара без ПДВ-а који се односе на радове на изградњи или санацији друмских мостовских конструкција од којих минимум два моста распона преко 25 метара, да у претходних шест месеци није био неликвидан и да поседује све техничке и кадровске капацитете.

Подели на мрежама

Повезани чланци