Kontakt detalji

Forum Info

Telefon : +381 33714 147
E-pošta: foruminfo.rs@gmail.com
Internet adresa: www.foruminfo.rs

O nama

Forum Info je informativni portal koji je osnovalo Udruženje Forum žena Prijepolja.

Datum osnivanja: 02/06/2016
Forma medija: Samostalna elektronska izdanja internet portali
Jezik: Srpski
Direktorka: Mileva Malešić
Urednica portala: Mirela Veljović

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука