Медицински отпад и даље на Љупчи (ВИДЕО)

Медицински отпад и даље на Љупчи (ВИДЕО)

Пре више од две седмице скренули смо пажњу на медицински отпад бачен на Љупчи, на који су нам указали мештани Залуга. Отпад се и даље налази на истом месту.

674
0
SHARE

6. марта смо на Љупчи снимили медицински отпад, непознатог порекла, бачен поред пута за Џурово. Мештани, на чији позив смо дошли, указали су нам на вишегодишњи проблем бацања разног отпада на Љупчу, која је постала велика дивља депонија, a додатну забринутост изазвао је медицински отпад.

Мештани су нас обавестили да је, дан након емитовања прилога на Телевизији Форум, нека инспекција из Ужица била на месту где је отпад бачен, заједно са полицијским службеницима. У општинској комуналној инспекцији сазнали смо да се радило о инспекторима из Ужица Министарства за заштиту животне средине, а када смо од њих покушали да добијемо информације упућени смо на Министарство, којем смо 8. марта и послали питања у вези са овом случајем. Одговоре смо добили 19. марта. Саопштено нам је да је Инспекција за заштиту животне средине Министарства извршила надзор на основу информације коју је доставила Полицијска управа Пријепоље и да је надзор извршен у присуству припадника МУП-а и комуналног инспектора oпштине Пријепоље, о чему је сачињена службена белешка. Надзором је утврђено да се ради о медицинском отпаду. На локацији је затечено око 80 комада пластичних кеса у којима се налазе инфузиони раствори са инфузионим системом, у оригиналној амбалажи, која је затворена и неоштећена. Увидом у декларацију производа утврђено је да се ради о растворима глукозе и калцијума, којима је истекао рок употребе септембра 2013. године. Такође, на месту на којем је одложен медицински отпад, одложен је и комунални и грађевински отпад. У одговору Министарства наводи се и да је 6. марта Полицијска управа сачинила извештај којим је констатовано да су НН лица ускладиштила медицински отпад у насељу Залуг. O наведеном догађају обавештено је Основно јавно тужилаштво у Пријепољу које је изјавило да нема елемената кривичног дела који се гоне по службеној дужности.

У одговору стоји и да, из разлога, што порекло предметног отпада одложеног на описаној локацији није утврђено, нити је установљена веза са лицем које га је одложило, и што услед поступања са отпадом од стране НН лица супротно Закону о управљању отпадом може доћи до опасности и ризика по здравље људи и животну средину, дописом од 9. марта обавештена је Општинска управа Пријепоље да поступи у складу са одредбама члана 78. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16), којим је одређено да трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не може да се утврди, односно установи његова веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило, сноси јединица локалне самоуправе. Уклањање отпада врши се преко лица овлашћеног за сакупљање, односно транспорт отпада које ће отпад транспортовати до постројења за управљање отпадом на складиштење и/или третман, у складу са чланом 35. став 1. наведеног закона. О предметном допису упућеном јединици локалне самоуправе општине Пријепоље, а у вези поступања са отпадом, биће упознато Основно јавно тужилаштво Пријепоље речено је у одговору Министарства за заштиту животне средине.

Покушали смо да сазнамо зашто, ни две седмице од добијања дописа из Министарства, отпад није уклоњен. У Комуналној инспекцији нам је речено да нису упознати са дописом и да је вероватно прослеђен Општинском већу. Од среде безуспешно покушавамо да ступимо у контакт са чланом Општинског већа задуженим за комунална питања Миланом Гачевићем. На позиве, упућене на бројеве познате редакцији, није се јављао, а у Општинској управи нам је речено да је на терену због проблема које су изазвале снежне падавине.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY