SHARE

Међу незапосленима у све четири општине је највише оних са трећим и четвртим степеном стручне спреме. Према полу не постоје значајне разлике, односно међу незапосленима 49.6% одсто су жене, док је мушкараца 50.4%. Када су у питању особе са инвалидитетом, на тржишту рада у ове четири општине се тренутно налази њих 238, од тога 84 жене или 35.3%.

незапосленост по општинама

Према евиденцији Националне службе за запошљавање у Пријепољу је 4 320 незапослених, од тога 2 120 жена. Највише их је са трогодишњом средњом школом, њих 1 492, следе они са завршеном основном школом – њих 1 219, док на запослење чека и 1 138 особа које су завршиле четворогодишњу средњу школу. Међу незапосленима је 392 високо образоване особе, односно 165 са шестим степеном и 227 особа са седмим степеном стручне спреме.

У Прибоју је укупно 4 511 незапослених на евиденцији, од чега су 2 332 жене, односно 51,7%. И у овој општини највише их је са трећим и четвртим степеном стручне спреме, док на посао чека и чак 429 високо образованих особа.

незапослени по општинама са VI и VII степеном стручне спреме

У Новој Вароши је 1 886 незапослених према евиденцији Националне службе, од тога 954 жене, највише са завршеном трогодишњом средњом или основном школом. Високо образованих је 190.

У Сјеници је на евиденцији Националне службе за запошљавање чак 4 995 особа, од тога 2 384 жене, односно 47.7%. Чак 2 408 њих има завршену само основну школу, док је са завршеним четворогодишњим средњошколским образовањем њих 1 281. Високо образованих је 304.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY