Регионални план управљања отпадом ослања се на циљеве, начела и принципе који су дефинисани у Стратегији управљања отпадом Републике Србије, израђене за период од 2010. до 2019. године. У Стратегији стоји да за управљање комуналним отпадом главну одговорност има...
У Пријепољу има регистрованих скоро 10.000 возила, што значи да се сваке године на почетку зимске сезоне замени у просеку око 20.000 гума. Свакако, нису сви ови пнеуматици за отпад, али добар део јесте. У једној вулканизерској радњи у...
У Регионалном плану за управљање отпадом за општине Пријепоље, Прибој, Сјеница и Нова Варош за период од 2010. до 2020. године процењује се да се на територији општине Пријепоље годишње генерише око 100 тона отпада од електричне и електронске...
Један од циљева Регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Нову Варош, Прибој и Сјеница од 2011. до 2020. године је успостављање рециклажних дворишта у општинама региона. Реч је о уређеним просторима у којима се отпад на прописан начин...
У Србији се тренутно рециклира само oко 15 одсто отпада. Стари папир, пет амбалажа, стакло и метал, највећим делом завршавају у природи и на депонијама, а због нерециклирања, наша земља губи велики новац. Стратегијом управљања отпадом, у оквиру дугорочних циљева...
Према подацима из Локалног плана управљања отпадом општине Прибој, максимални капацитети сметлишта „Дубоки До“ на локацији Друглићи су 465.000 кубних метара, а само месечно се са територије општине Прибој одлаже око 2200 кубних метара отпада и још око 1700...
Одлагање смећа у општини Пријепоље није проблем само у центру града и приградским насељима где су постављени контејнери и где ЈКП „Лим“ односи смеће, већ и у сеоским подручјима. Док се отпад из контејнера већ деценијама одлаже на несанитарну...
При употреби средстава за заштиту биља лако долази до штетних последица по човека и његову околину, због чега је веома важно прочитати упутство за примену. Један од темеља одрживе пољопривреде и идеје одрживог развоја је смањење употребе пестицида. Инжењер заштите...
Област управљања фармацеутским отпадом у Болничкој апотеци у Пријепољу, из које се снабдевају Дом здравља и Болница, за сада добро функционише. "На крају године радимо отпис и пописна комисија отписује лекове којима је прошао рок. Најчешће нам рок прође за...
Осим што ће вам на самом уласку у Пријепоље добродошлицу пожелети несанитарно градско сметлиште Стањевине, на више места дуж речних обала и путева могу се видети ни мало лепши призори. Дивље депоније често ничу и у сред града, попут...
Локација која је пре 18 година одређена као привремена, и данас је простор на који се одлаже сав комунални отпад са територије наше општине. Решење највећег комуналног проблема, представници локалне самоуправе виде  у изградњи трансфер станице у Струговима. „Што се...
Грађевински шут, пољопривредни отпад из вртова и башти, пластика, ауто делови.... Све ово несавесни људи годинама одлажу уз само аутобуско стајалиште и магистрални пут, на само неколико метара од обале Лима, и поред неколико постављених контејнера... Радници ЈКП „Лим“ купе...
Да општина Пријепоље има проблем са одлагањем комуналног отпада прича је која је стара скоро три деценије. Гомилање проблема и њихово неправовремено отклањање као резултат дало је несанитарну депонију Стањевине на уласку у град. Решење за уклањање ове депоније...
Разврставање комуналног отпада у општини Пријепоље је почело пре пет година акцијом „Очистимо Србију“, када је било постављено неколико контејнера за одлагање папира и пластике. Убрзо је у прекограничном пројекту Јавно комунално предузеће добило 48 пластичних контејнера за разврставање...
Како надлежни у општинама све ређе помињу Регионалну депонију Бањица као решење проблема одлагања комуналног отпада у ове четири општине, Мирсад Мустајбеговић каже да је прави тренутак да се промени одлука и да се финансијска средства усмере на локацију...
Одлагање комуналног отпада у општини Пријепоље је вишедеценисјки проблем. Отуда не чуди што је у свим стратегијама одрживог развоја овај проблем стављен у фокус. Израдом прве стратегије одрживог развоја 2005.године почело се амбициозно. У то време израђен је главни пројекат...
На несанитарној депонији Стањевине већ годину дана нема простора за одлагање отпада, а све што Jавно комунално предузеће „Лим“ ради спада у „измишљање“, каже руководилац Радне јединице Комунални објекти ЈКП "Лим" Џевад Бегановић. Према његовим речима, иако је депонија...