SHARE

Маринковић у одговору каже да Спортски савез Србије не може да нам да адекватан коментар, јер није упознат са свим елементима конкретног случаја. У одговору се даље наводи: „Спортски савез Србије позива г. Мицановића да прекине штрајк глађу, јер то није начин за решавање проблема у спорту, и супротан је спортском духу. Сви проблеми везани за финансирање било ког клуба морају и могу да се решавају у оквиру институција систем спорта, како владиних тако и невладиних. Спортски савез Србије указује да је Закон о спорту Републике Србије из 2016. године афирмисао програмски модел финансирања организација у области спорта, у складу са најбољим европским стандардима, и сви у спорту морају бити свесни да ни једној организацији у области спорта нису гарантована средства из јавних прихода само зато што постоји и делује у области спорта, већ да организација која жели да добије средства из буџета јединице локалне самоуправе мора имати квалитетан програм, мора испуњавати све законом прописане услове и мора поштовати законом утврђене обавезе при реализацији програма. Као што очекује од сваке јединице локалне самоуправе да неизоставно поштује законску  процедуру и услове за одобравање програма и доделу средстава организацијама у области спорта са своје територије, Спортски савез Србије исто тако очекује и од сваке организације у области спорта да поштује прописану процедуру и услове у процесу предлагања програма, а да одобрени програм у свему реализује онако како је то уговорено, укључујући и наменско трошење добијених средстава и остваривање предвиђених циљева. Закон о спорту је утврдио читав низ мера које се могу предузети уколико је расподела средстава из буџета неке јединице локалне самоуправе за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта извршена супротно законским одредбама и Спортски савез Србије позива ОК „Бамби волеј“ да користи те могућности уколико сматра да су надлежни органи општине Пријепоље одобравали програме у области спорта за 2018. годину супротно законским обавезама. С друге стране, уколико се утврди да су тачни наводи о томе да је клуб ненаменски потрошио одоберна средства и није поднео одговарајуће извшетаје, онда Спортски савез Србије очекује од надлежних органа клуба да предузме законом утврђене мере против одговорних лица у клубу“, наводи се у одговору вд генералног секретара Спортског савеза Србије Горана Маринковића, који је данас стигао у нашу редакцију.

Адис Мицановић

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY