Подстицаји општине за набавку јагњади и јуница

Подстицаји општине за набавку јагњади и јуница

Почело је подношење захтева за подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла jагњади и јуница. Максималан износ подстицаја за набавку јагњади је 300 хиљада динара, а за набавку јуница 400 хиљада динара по кориснику. За ову намену издвојено је 11 милиона 400 хиљада динара из буџета општине Пријепоље.

SHARE

Позив се односи на подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла јагњади сјеничке оплемењене расе и јуница сименталске расе старости од 12-24 месеца.

Право на подстицаје остварују физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом за текућу годину, имају пребивалиште и баве се пољопривредном производњом на територији општине Пријепоље.

Неопходно је да се за исту инвестицију не користе подстицаји по другом основу, као и да добављач и подносилац захтева нису повезана лица. Да је животиња обележена и регистрована у складу са законом и у власништву подносиоца захтева. Да се грло користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству најмање три године од дана набавке за јагњад и пет година за јуницу.

Такође, да у  Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен сточни фонд од најмање 10 приплодних грла оваца или најмање 3 грла крава и јуница на крају инвестиције. Да је извршена набавка минимум 5 грла јагњади, они који немају извршен упис  у РПГ-у  морају  извршити набавку минимум 10 грла. Цена по једном купљеном   грлу  може  износити до 25 хиљада динара са ПДВ-ом. Односно, да је извршена набавка до два грла јуница старости од 12 -24 месеца у моменту издавања рачуна. Цена по  једном купљеном грлу  може  износити  до 200 хиљада динара са ПДВ-ом. Изнад ових износа, подносиоци ће сами сносити трошкове преосталог дела.

Захтеви за одобравање права на подстицаје подносе се на адресу Општинске управе  до 5. септембра ове године. Све детаљније информације о позиву, условима и потребној документацији могу се наћи на сајту општине Пријепоље.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY