Понавља се тендер за избор стручног надзора за реконструкцију моста у Шарампову

Понавља се тендер за избор стручног надзора за реконструкцију моста у Шарампову

За стручни надзор над пројектовањем и грађевинским радовима на реконструкцији моста на реци Лим у Пријепољу у Шарампову расписује се нова јавна набавка. На првој није било заинтересованих фирми.

753
0
SHARE

За  стручни надзор над пројектовањем и извођењем грађевинских радова на реконструкцији  моста на реци Лим  у Пријепољу, у насељу  Шарампов, није било заинтересованих фирми. Поступак јавне набавке ће бити поновљен. Уговор о реконструкцији моста, који подразумева санацију по систему „кључ у руке“, општина Пријепоље закључила је  са фирмом „Нови Пазар пут“.

У среду, 7. августа, истекао је рок за слање понуда за пружање услуге стручног надзора над пројектовањем и извођењем грађевинских радова на реконструкцији моста преко реке Лим у Пријепољу у насељу Шарампов. Како општини Пријепоље, која је расписала јавну набавку и из чијег буџета је опредељено 4.800.000 динара, није стигла ниједна понуда за овај посао, поступак ће бити поновљен. Посао надзорног органа, првобитно је био поверен Саобраћајном институту ЦИП из Београда, који је био и пројектант, у вредности од око милион и по динара.

Фирма „Нови Пазар пут“, којој је првобитно била поверена реконструкција и која је одрадила део припремних грађевинских радова, наставиће санацију најстаријег пријепољског моста, када општина Пријепоље изда локацијске услове, што је први корак ка добијању дозволе за градњу, рекао нам је Сабахудин Козица, управник пријепољских „Путева“, предузећа које ће бити ангажовано као подизвођач грађевинских радова. Према његовим речима, од дана добијања локацијских услова  рачунаће се и рок за завршетак радова, који износи 365 дана.

Посао пројектовања и извођења грађевинских радова на реконструкцији моста преко реке Лим у Пријепољу по систему „кључ у руке“, у вредности од 180.000.000 динара без ПДВ-а, поверен је фирмама „Нови Пазар пут“, као носиоцу посла, фирми МПП „Јединство“ из Севојна, док ће као подизвођач бити ангажована београдска фирма „ДБ инжењеринг“. Ове три фирме, једине су биле заинтересоване, кроз заједничку понуду, да наставе радове на мосту, који су започети у фебруару 2018. године и прекинути након само три месеца, јер је утврђено да су оштећења много већа од предвиђених.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY