Поништена јавна набавка за рехабилитацију пута Водена Пољана – Правошево

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је решењем којим је у целини поништен поступак јавне набавке радова на рехабилитацији пута Водена Пољана - Правошево, процењених на милион динара. Наручилац радова је општина Пријепоље а захтев за заштиту права поднело је предузеће „Лабуд плус“ д.о.о. из Ивања. Спорне и сличне јавне набавке вредне скоро 16 милиона динара.

507
0
SHARE

Процењена вредност радова на рехабилитацији пута Водена Пољана – Правошево је милион динара без ПДВ-а а позив за подношење понуда објављен је на порталу јавних набавки у октобру 2018. године. Предузеће „Лабуд Плус“ д.о.о. је поднело захтев за заштиту права и оспорило садржину конкурсне документације наводећи бројне примедбе, између осталог на захтеване кадровске и техничке капацитете, непрецизно или нејасно дефинисане рокове, као и услове конкурса. Општина Пријепоље је крајем децембра доставила Републичкој комисији документацију за овај поступак, и одговорила како наводе поднетог захтева сматра неоснованим. Међутим, јавна набавка је у целини поништена.

Републичка комисија је утврдила да конкурсна документација није у складу са одредбама чланова 10, 61. и 70 Закона о јавним набавкама.  Такође, објављивањем питања заинтересованог лица за додатним појашњењем конкурсне документације на Порталу јавних набавки, и навођењем да је питање поставило „Лабуд Плус“ д.о.о. повређене су одредбе чланова који дефинишу да је наручилац дужан да чува, као пословну тајну, имена заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Републичка комисија је констатовала како су повреде законом прописаних правила поступка јавне набавке такве природе да је поништење јавне набавке у целини једини начин да се отклоне. Указано је и да је наручилац дужан да, уколико понови јавну набавку, спроведе је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и да правилно изради конкурсну документацију.

У предузећу „Лабуд Плус“ д.о.о. нам је речено да су поднели захтев за заштиту права у поступку јавне набавке јер су услови конкурса у старту фаворизовали одређене учеснике и онемогућавали конкуренцију међу понуђачима. Из истих разлога су захтеве поднели за још неколико сличних јавних набавки, које предвиђају санацију путних праваца у месним заједницама Коловрат, Ивање, Сељашница, Бродарево и Страњани, чија је укупна процењена вредност нешто више од 15 милиона 800 хиљада динара. Очекују да ће и ови захтеви бити уважени и конкурси поништени.

Општина Пријепоље је обавезана да предузећу „Лабуд Плус“ надокнади трошкове заштите права у износу од 153.750,00 динара, а против одлуке Републичке комисије се не може изјавити жалба већ се само може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY