Повереник општини Пријепоље: Тражење информација ТВ Форум није злоупотреба

Повереник општини Пријепоље: Тражење информација ТВ Форум није злоупотреба

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је наложено Општинској управи општине Пријепоље да у року од пет дана ТВ Форум достави тражене информације које се односе на асфалтирање путних праваца, санирање макадамских путева на територији општине у периоду од јануара 2017. до јуна 2018. године, као и податак о фирмама којима су ови послови били поверени и вредности радова. Повереник је ову одлуку донео након жалбе ТВ Форум, због решења општине Пријепоље да не достави тражене информације.

478
0
SHARE

Због решења Општинске управе Пријепоље којим је одбијен захтев ТВ Форум јер, како је наведено, подносилац честим подношењем захтева злоупотребљава право на слободан приступ информацијама од јавног значаја, упутили смо жалбу Поверенику за информације од јавног значаја. Повереник је решењем од 27. децембра наложио Општинској управи општине Пријепоље да у року од пет дана, од дана пријема решења, ТВ Форум достави копије свих докумената из којих се може сазнати колико је из општинских буџетских средстава путних праваца асфалтирано, а колико макадамских путева санирано и у којој дужини, коме су били поверени послови и у којој вредности.

У образложењу одлуке општине Пријепоље стоји да је ТВ Форум, поред информација које добија редовним путем, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, још 14 пута затражила информације, што је оцењено као злоупотреба.

Да је ова одлука била неоснована и погрешна, одлучио је Повереник у чијем решењу је наведено да број поднетих захтева није разлог да се тражење информација квалификује као злоупотреба, као и да обим тражених информација, сам по себи, не може бити разлог да се ускрати приступ траженим информацијама од јавног значаја.

Општинска управа дужна је да о извршењу решења обавести Повереника, а против овог решења није допуштена жалба.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY