SHARE

Учесници и учеснице редовне годишње Скупштине Локал преса указали су на низ неправилности у поступку спровођења система пројектног суфинансирања медијских садржаја од јавног инетереса из буџета локалних самоуправа. Зато је оцењено да је основни задатак Асоцијације да се у наредном периоду залаже за исправљање свих уочених неправилности и недостатака. Скупштина је као смернице за рад у 2018. години усвојила следеће закључке:

Асоцијација ће се залагати за став да орган јавне власти нема право да преиначава предлог стручне комисије ни у погледу пројеката који су одабрани, ни у погледу износа који су за те пројекте предложени, уз захтев да се формирају комисије за жалбе као другостепени орган и да се утврде рокови у којима те комисије морају донети одлуку.

Један од задатака ће бити да се залаже за дефинисање појма „медијски стручњак“ на начин да је реч о лицу које има или одговарајуће академско образовање у области медија или вишегодишње искуство у вези са медијима или искуство у евалуаицији пројеката.

Такође ће се залагати за објављивање записника са седница и образложених предлога стручних комисија, решења о раподели средстава, назива учесника конкурса и назива њихових пројеката.

Један од закључака је залагање за измене законских прописа којима ће се омогућити да се у расподели средстава за суфинансирање медијског садржаја од јавног интереса у локалним самоуправама, предност даје локалним и регионалним медијима који су регистровани на подручју те локалне самоуправе, односно Округа.

Инсистираће и, кроз измене и допуне Закона о јавном информисању и медијима, на дефинисању висине издвајања из локалних буџета за суфинансирање пројеката од јавног значаја за информисање грађана и грађанки у износу од 1 до 2 % укупног износа буџета.

Асоцијација ће се залагати и за развој медија цивилног сектора кроз допринос медијској регулативи која препознаје специфичности ових медија и њихову друштвену улогу.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY