SHARE

На седници ће се разматрати предлог закључка 15 одборника и одборница у коме стоји: обавезује се Општинско веће општине Пријепоље да одмах, без одлагања, након усвајања закључка, спроведе поступак разрешења и именовања директора Центра за социјални рад Пријепоље.

Правни основ за предлог овог закључка је правоснажна пресуда Апелационог суда из Крагујевца. Овом пресудом одбијена је као неоснована жалба тужене општине Пријепоље и потврђена пресуда Вишег суда у Ужицу, којом је поништено решење о именовању Сабире Хаџиавдић за директорку Центра.

На дневном реду ове седнице су и разматрање предлога одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта, разматрање годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и разматрање годишњих програма пословања и финансијских планова Туристичке организације Регија Западна Србија, Туристичке организације Пријепоље, Дома културе, Библиотеке „Вук Караџић“, Музеја, Предшколске установе „Миша Цвијовић“ и Центра за социјални рад. Разматраће се и предлози о разрешењу и именовању чланова различитих одбора.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY