SHARE

Социјална правда се остварује  кроз фер расподелу друштвених и материјалних добара, једнакости, солидарности, уважавања различитости, инклузивног окружења, борбом против сиромаштва и стварањем једнаких шанси. Ризику од сиромаштва  у Србији највише  су изложени млађи од 18 година. Подаци показују да у нашем друштву још увек има деце која нису у образовном систему, која су изложена тешком физичком послу и деце која живе и раде на улици.

Према последњим подацима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије линија апсолутног сиромаштва износи 12.045 динара месечно по потрошачкој јединици. Потрошњу нижу од тог износа имало је 7,2 одсто становника Србије што значи да око пола милиона људи није у стању да задовољи минималне егзистенцијалне потребе.

Грађани и грађанке Пријепоља сматрају да смо најсиромашнији народ на свету и да социјалне разлике никада нису биле израженије него сада.

Највишу стопу ризика од сиромаштва имају лица у домаћинству која чине две одрасле особе са троје или више издржаване деце, као и незапослени, истакао је у саопштењу Заштитник грађана Зоран Пашалић. Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Светски дан социјалне правде како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми сиромаштва, социјалне и економске искључености и незапослености на нивоу светске популације.

Шта грађани и грађанке Пријепоља мисле о томе колико смо сиромашни погледајте у анкети:

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY