Форум жена Пријепоља

Форум жена Пријепоља је женска невладина организација која се бави оснаживањем жена и промовисањем родне равноправности путем медија. Организација је основана 2000. године и реализовала је бројне пројекте који су за циљ имали подизање свести јавности о родној равноправности, оснаживање жена за учешће у јавном и политичком животу, економско оснаживање жена и повећање видљивости жена у медијима. Од 2008. у оквиру Форума жена Пријепоља покренута је тв станица цивилног сектора, Телевизија Форум.