Правила коришћења

Коришћењем било ког дела www.foruminfo.rs портала (у даљем тексту Форум Инфо), аутоматски прихватате сва важећа правила коришћења.

Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења, па се сматра да су корисници коришћењем портала Форум Инфо, или било ког његовог дела, у сваком тренутку упознати са правилима коришћења, као и евентуалним ризицима који настају из коришћења овог портала и да су их разумели у целости. Ни један део Форум Инфо портала не може се користити у незаконите сврхе.

Садржај објављен на Форум Инфо порталу не сме се репродуковати, дистрибуирати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка Форум Инфо портала, или на било који начин којим може проузроковати штету Форум Инфо порталу, или било ком трећем лицу у складу са прописима.

Портал Форум Инфо се састоји од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја, садржаја креираних од стране посетилаца и линкова на спољне странице. Уколико посетилац неовлашћено и у сврхе које нису личне, користи и у другим медијима преноси било који део портала без писане сагласности власника, сматраће се да врши повреду ауторских права портала Форум Инфо.

АУТОРСКА ПРАВА

”Портал Форум Инфо” власник је ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, визуелне и видео материјале, базе података и програмерски код) који су објављени у електронском издању портала foruminfo.rs.

Преношење текстова или делова текстова, дозвољено је само у обиму од максимално трећину текста и то ИСКЉУЧИВО СА ПОЧЕТКА ТЕКСТА –  осим у случају кад је са уредништвом портала «Форум Инфо» постигнут договор о другачијим условима.

Приликом оваквог преношења обавезно је навођење извора (извор: ”Форум Инфо”) испод наслова, и стављање линка на крају са усмерењем на оригинални текст, назнаком ”цео текст прочитајте на”: (линк).

У случају преношења текста или информација из текста, као и фотографије супротно наведеним правилима, портал Форум Инфо у складу са Законом, има право на судску заштиту и накнаду штете.

Портал Форум Инфо ће одмах размотрити примедбе посетилаца који сматрају да им је објављивањем садржаја на порталу повређено сопствено ауторско право. У случају да се утврди да се ради о повреди ауторских права, текст, фотографија, видео и др. биће скинути са портала. Портал Форум Инфо садржи линкове на wеб странице изван властитог портала. Портал Форум Инфо не сноси одговорност за садржину wеб страница изван свог портала.

Када је реч о интерактивним садржајима (коментарима посетилаца), портал Форум Инфо задржава право да не објави садржаје којима се повређује приватност неког лица, увредљиве садржаје, као и садржаје које су у супротности са одредбама Закона о јавном информисању.

Портал Форум Инфо не одговара за коментаре посетилаца који су одраз њиховог мишљења. Портал Форум Инфо штити приватност корисника у највећој могућој мери. Портал се обавезује да ће у доброј намери користити податке добијене од корисника током коришћења портала, те да приватне податке неће дистрибуирати трећој страни, осим уз дозволу корисника.

Портал објављује видео фајлове који су лоцирани на серверима Youtube.com. Портал Форум Инфо задржава пуно право да без најаве повремено промени или модификује правила.