Отпад „камен“ спотицања за улазак Србије у Европску унију