Дуг пут до постројења за пречишћавање отпадних вода – Новац највећи проблем

Дуг пут до постројења за пречишћавање отпадних вода – Новац највећи проблем

Србија је тренутно међу еколошки најзагађенијим земљама у Европи, што угрожава здравље становништва, скраћује просечан животни век, погоршава квалитет живота и утиче на неравномеран регионални развој – објавио је недавно Фискални савет Републике Србије.

Општине Пријепоље, Прибој, Нова Варош и Сјеница су пре десетак година урадиле пројекат за постројења за пречишћавање отпадних вода. Међутим, сваки од тих пројеката данас је неупотребив и општине ће морати опет да приступе изради пројектне документације.

У општини Пријепоље једини „пречишћивачи“ отпадних вода су реке, од Сељашнице, Миоске, Ратајске и других речица преко Лима и Милешевке. Укупна покривеност канализационом мрежом је 43 одсто са укупно 6 340 прикључака. Пројектом пре десетак година, планирана  фабрика за пречишћавање отпадних вода на реци Љупчи, не налази се у генералном урбанистичком плану. Да би се добили водни услови, неопходно је урадити детаљни план регулације за подручје Љупче. Да би се покрило цело насеље Пријепоље фекалном канализацијом потребно је да се изгради око 30 км мреже, а за Бродарево око 6,7 км. Све то са посторјењем за пречишћавање отпадних вода кошта око 20 милиона евра.

Планом капиталних инвестиција за период од 2016. до 2020. године општина Нова Варош предвидела је Изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, а вредност радова процењена је на 250 милиона динара. Отпадне воде у Новој Вароши се путем колектора испуштају у варошку реку, односно у реку Бистрицу. Канализациона мрежа покрива око 2580 домаћинстава и 300 правних лица. У општини постоји један мањи систем за пречишћавање отпадних вода, намењен РХ „Центар Златар“ и околним домаћинствима.

Општина Прибој  је у плану капиталних инвестиција за период од 2019 до 2021. године предвидела да ће на изградњи главног сабирног колектора са постројењем за пречишћавање отпадних вода почети да ради 2020. године, а да је већ у наредној години предвиђено да се инвестиција заврши. Укупна вредност пројекта процењена је на 400 милиона динара, а средтсва су планирана да се обезбеде преко донација.

Дужина канализационе мреже у општини Сјеница  је 40 км и покрива 65 % градског подручја. За решавање проблема отпадних вода општина Сјеница је пројектом урађеним пре неколико година предвидела да ће постројење коштати око 5 милиона евра. Пројекат је урадила „Водотехника“ Београд, али и тај пројекат мора да се усклади са новим процедурама и актуелним стањем.

Да би се приближила нивоу Европе, Србији је потребно најмање 300 фабрика за прераду отпадних вода, а Европска унија дала је рок да се то све заврши до 2041. године.


Подели на мрежама

Повезани чланци