Фирме из Пријепоља дугују милијарду и 600 милиона динара за порез

Фирме из Пријепоља дугују милијарду и 600 милиона динара за порез

На списку највећих дужника међу предузетницима, закључно са последњим даном у 2017. години, је пет фирми из Пријепоља.

Највише дугују занатска грађевинска радња МММ Мехо Даутовић ПР Бродарево, и то непуних 17 милиона динара и самостална угоститељска радња ресторан домаће кухиње “House R”, предузетника Радисава Пусулића, са нешто више од 16 милиона динара.

На списку од 1.647 највећих пореских дужника предузетника у Србији су и самостална занатска радња МДС Ермине Мелуновић, са дугом од око 8 милиона динара, колико дугује и аутопревозник Драгомир Пјановић. На овом списку је и адвокаткиња Љубица Кувељић са дугом од нешто више од 5 милиона динара.

Међу правним лицима из Пријепоља која су обрисана са евиденције Агенције за привредне регистре, а која имају неизмирене пореске обавезе су предузећа у стечају: Пољопродукт земљорадничка задруга, са око 58 милиона дуга и Штампарско и издавачко предузеће Милешево, са дугом од 34 милиона динара. На списку дужника обрисаних са евиденције Агенције за привредне регистре су и Производно, прометно и услужно доо Ф груп, које дугује око 163 милиона и Опрема доо са око 43 милиона динара дуга.

Међу правним лицима која су у стечају, а која нису измирила своје пореске обавезе су и ФАП Ливница са надградњом, око 747 милиона, Текстилни комбинат Љубиша Миодраговић, око 242 милиона, Индустрија конфекције, дугмади и шнала Ирис, 222 милиона и Полимљетранс са око 35 милиона динара дуга, подаци су које је објавила Пореска управа Републике Србије.

Подели на мрежама

Повезани чланци