Локалне самоуправе не потроше сав новац планиран за Програм заштите животне средине

Локалне самоуправе не потроше сав новац планиран за Програм заштите животне средине

Србија је на прагу отварања изузетно важног и веома комплексног поглавља 27 у преговорима са ЕУ, које се бави животном средином и климатским променама.

Процењује се да ће Србија у наредних 30 година морати да уложи око 15 милијарди евра како би испунила стандарде које налаже ЕУ. Политика Европске уније заснива се на превенцији, начелу „загађивач плаћа“, борби против еколошке штете на самом извору, заједничкој одговорности и интеграцији заштите животне средине у друге политике Европске уније.

Скрининг за поглавље 27 показао је и да су кључни изазови Србије у области животне средине развијање стабилног механизма финансирања и јачање административних капацитета, посебно на локалу.

Новац који је у буџетима општина Пријепоље, Прибој и Нова Варош намењен за заштиту животне средине углавном не буде у потпуности потрошен у току буџетске године, показују извештаји о реализацији буџета ових општина. То указује да општине немају јасан план реализације овог програма, а што стручњаци из ове области оцењују као веома проблематично.

Нацртом одлуке о буџету за 2019. годину општина Пријепоље планира да за програм Заштите животне средине потроши 7 милиона 100 хиљада динара, општина Прибој милион мање. Највише је планом буџета за наредну годину определила општина Нова Варош – 12 милиона 100 хиљада динара. Из програма заштите животне средине углавном je планирано да се финансира управљање отпадним водама и комуналним отпадом, програми невладиних организација и субвенције локалним комуналним предузећима.

Оно што Србији свакако предстоји у процесу приступања ЕУ је да ће морати да интезивира решавање проблема као што су дивље депоније, рециклажа, побољшање квалитета ваздуха и побољшање управљања речним сливовима.


Подели на мрежама

Повезани чланци