Sjenica

Колико су потребе жена препознате у буџетима локалних самоуправа?

Локалне самоуправе су у складу са Законом биле обавезне да од 2016. године почну са увођењем родне перспективе кроз усвајање Планова поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и…

Прочитај више

За просечну потрошачку корпу скоро две пријепољске децембарске плате

Са просечном зарадом исплаћеном у децембру, у износу од 39.263  динара, Пријепоље заостаје за републичким просеком за 25 одсто, јер је просек у Србији био 52.372 динара. У Златиборском округу…

Прочитај више

Незапослено 1 315 факултетски образованих у четири општине Златиборског округа

Међу незапосленима у све четири општине је највише оних са трећим и четвртим степеном стручне спреме. Према полу не постоје значајне разлике, односно међу незапосленима 49.6% одсто су жене, док…

Прочитај више