smeće

Проблем одлагања отпада у Хисарџику претња за очување животне средине

Село Хисарџик обилује природним лепотама и аутохтоним врстама воћа. У његовим шумама и потоцима, међутим, све чешће се могу видети дивље депоније. Ово смеће најмање бацају мјештани Хисарџика. Вјерујте ми…

Прочитај више