Tutin

Застава дугиних боја носи поруку мира – ескалација хомофобије у Тутину

Током шестог Фестивала женског пријатељства у организацији Удружења грађана „Импулс“ из Тутина, дошло је до угрожавања безбедности учесница Фестивала, као и до озбиљног нарушавања њихових људских права. Наиме, за други…

Прочитај више

Колико су потребе жена препознате у буџетима локалних самоуправа?

Локалне самоуправе су у складу са Законом биле обавезне да од 2016. године почну са увођењем родне перспективе кроз усвајање Планова поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и…

Прочитај више

Мрежа жена југозападне Србије: Не постоје специјализоване услуге за жене жртве насиља

Резултати мапирања су да у буџетима, јавним набавкама и социјалним установама анализираних општина и градова не постоје издвајања која су директно усмерена на помоћ женама жртвама насиља. У свим градовима…

Прочитај више