Отпад из општине Пријепоље на путу за Дубоко у Ужицу

Отпад из општине Пријепоље на путу за Дубоко у Ужицу

Комунални отпад из општине Пријепоље, према Одлуци Владе Републике Србије, која је данас ступила на снагу, требало би да се вози на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ у Ужицу. Уз Пријепоље, отпад ће у Дубоко одвозити Прибој, Сјеница и Нова Варош, са претоваром на трансфер станици која би требало да буде изграђена у Новој Вароши.

1085
0
SHARE

Владином Одлуком о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом, донетом 7. јуна ове године, отпад из Пријепоља и три суседне општине требало би да буде одвожен у регионалну депонију Дубоко. Од 34 града и општине на које се ова одлука односи, Пријепоље, Прибој и Сјеница се налазе у трећој групи. У овој групи су општине  које су од санитарне депоније удаљене више од 40 километара и које треба да започну одвожење и одлагање отпада са претоваром на трансфер станици. За Пријепоље и три суседне општине трансфер станица  ће бити изграђена на територији општине Нова Варош. Услов за изградњу трансфер станице, као привременог претоварног места, је завршетак радова на проширењу санитарне депоније Дубоко, који су почели прошле године. Међусобна права и обавезе биће уређени споразумом који треба да усвоје локалне скупштине, односно комуналних предузећа, а реализацију споразума пратиће Министарство за заштиту животне средине.

За реализацију ове Одлуке нису планирана средства у буџету Републике Србије, тако да ће  локалне самоуправе, потребна средства за сакупљање, транспорт и надокнаду за одлагање, обезбеђивати из наплате комуналних услуга преко комуналних предузећа.

Основни разлог за доношење ове Одлуке је потреба и настојање да се унапреди систем управљања отпадом у Републици. Акционим планом за спровођење Програма Владе, утврђен је приоритетни циљ у области заштите животне средине „Успостављање одрживог система управљања отпадом и отпадним водама“ у оквиру кога је између осталог одређена циљана вредност резултата за смањење количина комуналног отпада одложеног на несанитарне депоније.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY