(Не)транспарентност сајта општине Пријепоље

(Не)транспарентност сајта општине Пријепоље

Када је у питању рад Скупштине, један од постављених индикатора је Да ли су одлуке које усвајају Скупштина и Општинско веће,објављене и доступне на сајту? Одлуке које усваја Скупштина општине Пријепоље налазе се на сајту у скенираним Службеним гласницима,и да бисте дошли до неке информације, морате сваки појединачно да отварате, јер су именовани само бројем и годином. На сајту се не обајвљују ни предлози аката пре разматрања на седници скупштине, не објављује се ни дневни ред за наредну седницу, као ни резулати гласања, што су такође постављени индикатори транспарентности.

Што се тиче одлука Општинског већа, последња објављена је од новембра 2014. године, мада се ни пре тога није била усталила пракса редовног постављања на сајт.

Препорука за већу транспарентост рада ових органа је постојање посебне странице посвећене активностима Скупштине и већа.

Принтскрин: Сајт општине Пријепоље
Принтскрин: Сајт општине Пријепоље

Из 2014. године је и План и извршење буџета, тачније, ова пракса започета је у јануару 2014., а у априлу исте године прекинута. Јавне расправе о буџету протекле две године није ни било, па тако на сајту нема ни позива на јавну расправу, као ни објављене и разматране ревизије завршног буџета. Један од ретких испуњених индикатора из области буџета је објављивање буџета за текућу годину.

У области Локална самоуправа и грађани, постављени су индикатори: Да ли на сајту постоје механизми за пријаву корупције? Да ли на сајту постоји опција да грађаћи пријаве неправилности у раду односно кршење закона? На оба питања када је у питању сајт општине Пријепоље одговор је не.

Што се тиче области Слободан приступ информацијама, на сајту општине Пријепоље постоји посебан одељак за то. Име особе одговорне за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја није ажурирано, односно, лице које је раније било именовано више није ни запослено у општинској управи. Такође, ни линк који би требало да појасни процедуру подношења захтева није у функцији.

У групи Јавне набавке одговор је потврдан на постављени индикатор Да ли на сајту постоји страница посвећена јавним набавкама, али је одговор одричан на постављено питање Да ли су на сајту или у информатору обављени подаци о спроведеним ЈН у протеклих 12 месеци? Упоређујући јавне набавке објављене на сајту Општине Пријепоље и Порталу јавних набавки, уочава се да на сајту општине изостаје обајвљивање јавних позива за већину јавних набавки.

У групи Информатор о раду неки од индикатора за транспарентност су да је Информатор објављен на сајту и да је ажуриран у последња три месеца и да садржи актуелан годишњи план јавних набавки. Последњи пут Информатор о раду ажуриран је јуна 2017. године и не садржи план јавних набавки. Последњи објављени план јавних набавки на сајту је за 2016. годину.

У групу Јавне расправе и јавни конкурси неки од идикатора су: Да ли су на сајту објављени конкурси/резултати конкурса за доделу средстава медијима у
последњих 12 месеци, као и конкурси/резултати конкурса за за доделу средстава НВО и да ли су на сајту објављени извештаји о реализацији пројеката НВО/медија које је финансирала општина? На прва два питања може се одговорити потврдно, али нема одговора на треће питање, односно, како је трошен новац у оквиру тих истих пројеката. Јавности та информација на сајту није доступна.

Када би се сада радило бодовоње свих категорија, као што је  организација  „Транспарентност Србија“ радила 2015. године, засигурно да општина Пријепоље не би била боље рангирана на табели него тада. Наиме, Пријепоље се нашло на 55 месту међу 145 градова и општина у Србији по Индексу транспарентности локалне самоуправе. Поређења ради, суседна општина Нова Варош била је на 12, а Прибој на 43 месту.


Подели на мрежама

Повезани чланци