Без објављеног Информатора о раду већина јавних институција и установа у Пријепољу

Без објављеног Информатора о раду већина јавних институција и установа у Пријепољу

Све јавне институције и установе имају обавезу на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да ставе на увид јавности Информатор о раду на своју интернет презентацију. У случају да установа нема сајт, има обавезу да га објави на сајту оног органа који му је надређен, односно, који контролише рад тог органа. Анализирали смо, колико су ову процедуру испоштовле установе, институције и јавно предузеће у општини Пријепоље.

Од јавних институција, предузећа и установа у општини Пријепоље, које се финансирају из буџета општине Пријепоље, своје интернет презентације имају: Музеј, Дом здравља, Дом културе, Библиотека „Вук Караџић“, предшколска установа Миша Цвијовић и Јавно комунално предузеће Лим, док веб презентацију немају: Туристичка организација, Центар за социјални рад, Црвени крст и Локални центар за развој малих и средњих предузећа.

Јавне институције по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја  обавезне су да саме шире информације о својим активностима, буџету, плановима, а не да чекају да их неко пита. Из овога произлази, да институције које немају своје интернет презентације, не задовољавају ни ону базичну потребу за информисањем јавности о свом раду.

Што се тиче установа, предузећа и јавних институција које имају своје интернет презентације, ниједна нема на својој страници постављен Информатор о раду. Једино је Центар за социјални рад, који нема свој сајт, израдио Информатор о раду који је постављен на сајту општине Пријепоље.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Институција Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности израдила је још 2012. године упутство за израду и објављивање Информатора о раду. Овај документ би, између осталог, требало  да садржи следеће информације: податке о приходима и расходима, јавним набавкама, државној помоћи, исплаћеним платама, зарадама и другим примањима и услугама које орган пружа заинтересованим лицима. Упутством за израду и објављивање информатора о раду предвиђено је да органи локалне самоуправе и организација којима је поверено вршење јавних овлашћења једном годишње ажурирају Информатор о раду. Информатор би на веб презентацију требало да се посатви тако да назив „информатор о раду“ буде уочљив на почетној страни или на првој страни након стране добродошлице, као део основне понуде (менија) или у виду посебне ознаке (банера).


Подели на мрежама

Повезани чланци