АНКЕТА: Женски рад у функцији одрживог развоја

АНКЕТА: Женски рад у функцији одрживог развоја

Одрживи развој је концепт који тежи побољшању квалитета живота, тако што удружује економски развој, заштиту животне средине и друштвену одговорност. Производњу је потребно базирати на могућностима природне средине, без исцрпљивања ресурса, који будућим генерацијама морају остати неизмењеног квалитета и степена искоришћености. Кључни приоритети су развој иновација, добар однос предузетништва и екологије, образовање и солидарност у друштву.

Индекс родне равноправности показује да је Србији до достизања пуне родне равноправности потребно 59 година уз овај темпо промена.  Жене проводе 2,5 пута више времена радећи кућне послове него мушкарци. Ресурси попут времена, новца и знања нису једнако доступни мушкарцима и женама, а родни јаз се устаљеним и наученим облицима понашања само продубљује. Суочавање са свакодневном дискриминацијом и неједнаким третманом ставља жене у друштвени положај у коме су оне традиционално остављене по страни. 

Подели на мрежама

Повезани чланци