Форум жена Пријепоља: Препорука за унапређење економског положаја жена на селу

Форум жена Пријепоља: Препорука за унапређење економског положаја жена на селу

Удружење Форум жена Пријепоља предало је локалној самоуправи препоруку за унапређење економског положаја жена у Пријепољу, са посебним акцентом на жене на селу. Препоруке су упућене председнику општине, Општинском већу, Скупштини општине и Одбору за родну равноправност.

Препорука за унапређење економског положаја жена на селу заснива се на обезбеђивању континуиране едукације и менторства предузетница, власница пољопривредних газдинстава и осталих заинтересованих група у области женског предузетништва, а у циљу јачања њихових стручних и професионалних капацитета, обезбеђивању средстава у буџету Општине за за набавку опреме и механизације женама, власницама регистрованих пољопривредних газдинстава.

Подаци говоре да се пољопривредна газдинства веома ретко воде на жене иако оне чине главну радну снагу и углавном носе највећи терет у сеоским домаћинствима.

Kако показују три последња Пописа становништва, жене у старосној доби од 20 до 50 година у већем проценту него мушкарци напуштају сеоска насеља и одлазе у градове или иностранство. Истраживања су показала да су основни проблеми са којима се суочавају жене у руралним подручјима имовинска несигурност, зависност и подређеност, немогућност запошљавања ван (пољопривредног) домаћинства, слаба институционална подршка за остваривање основних економских и социјалних права и недовољна опремљеност сеоских насеља услугама од значаја за квалитет живота. Удружење Форум жена Пријепоља  препоруке је формулисало на основу истраживања у коме су учествовале жене које живе у селима пријепољске општине.

Подели на мрежама

Повезани чланци