Из године у годину у Пријепољу више умрлих него новорођених

Из године у годину у Пријепољу више умрлих него новорођених

Према подацима објављеним у публикацији „Демографска статистика“ процењено је да је у 2017. години у граду Пријепољу живело 12.537 становника, а у осталим насељима 22.612 становника. Просечна старост становништва у граду је 40,9 година, а у осталим насељима 42 године.

У односу на 2013. годину, од када су обухваћени подаци у публикацији, приметно је смањење броја становника и већа старост становништва. У 2013. години у граду је живело 13.096 становника, 559 више него 2017. године, а у другим насељима више за 757.

У 2017. години у Пријепољу је било више умрлих него рођених: укупно је новорођених било 331, а умрлих 445.

У 2013. такође је било више умрлих него рођених. Новорођених је било 355, више за 24 него четири године касније, а умрлих 434, 11 мање него у 2017. години.

Просечна старост становништва у граду у 2013. години била је 40,4 године, а у осталим насељима 40,6 година.

У другој публикацији „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу насеља, 2013-2017.“ се наводи да се у Пријепољу услед већег одсељавања становништва у периоду 2013‐2017. године значајно мења старосна структура становништва и заступљеност одређених старосних група у укупној популацији.

У 2013. години је био изједначен број старих 60 година и више и младих до 20 година, а у 2017. је за 1 000 више старих лица. Највеће смањење удела деце од 15‐18 година је забележено у граду Пријепољу. У осталим насељима  тренд старења и депопулације је бржи него у градском делу.

Подели на мрежама

Повезани чланци