Oд 1. јануара нови начин обрачуна новчане накнаде за незапослене

Oд 1. јануара нови начин обрачуна новчане накнаде за незапослене

Према подацима за новембар, на евиденцији пријепољске Филијале Националне службе за запошљавање је укупно 4650 лица, а месечну накнаду за незапослене тренутно прима 255 особа. Досадашњи начин исплате за њих важи и даље, све до истека рока на који им је утврђено право на новчану накнаду. За све остале од понедељка важе нова правила.

Ове нове одредбе у потпуности замењују досадашње одредбе закона, где се новчана накнада утврђује на другачији начин. У претходном периоду ми смо основицу и висину новчане накнаде упоређивали са минималном зарадом, а сада нема тог упоређивања, већ се упоређује са једним фиксним износом. То је износ где новчана накнада у бруто износу не може бити нижа 22 хиљаде 390 динара нити већа од 51 хиљаду 905 динара – каже директорка Филијале НСЗ-а у Пријепољу Ана Пејовић.
Ана Пејовић, директорка Филијале НСЗ Пријепоље

Уводе се и нови параметри за утврђивање висине и обрачуна износа новчане накнаде. Од Нове године то ће бити укупна зарада, односно накнада зараде, основица осигурања и висина уговорене накнаде у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је престао радни однос. Други параметар је просечна годишња зарада по запосленом исплаћена у Србији у тренутку остваривања права на накнаду. Трећи параметар је износ дневне новчане накнаде у износу од 1.000 динара који у себи садржи доприносе за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање.

Ове измене омогућавају лицима да сви параметри буду познати у моменту одлучивања, где свако може на веома једноставан начин израчунати колика би била та новчана накнада. Ове одредбе сада важећег закона још увек се примењују тако да сви они који желе да њихови захтеви буду решени по старом пропису могу да поднесу захтев до петка, 28. децембра. Већ од 1. јануара одлучиваће се по овим изменама и допунама – додаје директорка Филијале.

Они који  тренутно примају новчану накнаду добијаће исти износ и на њих се неће примењивати нов начин обрачуна. Према речима Ане Пејовић, и са новим параметрима износи се неће много мењати, а рок за подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду је 30 дана од дана престанка радног односа.

 

Подели на мрежама

Повезани чланци