Општина Пријепоље добија комуналну милицију

Општина Пријепоље добија комуналну милицију

Општинска управа општине Пријепоље расписала је јавни позив за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара и начелника ове службе.  Изабрани кандидати проћи ће и стручно оспособљавање као услов за добијање сертификата који је неопходан приликом учешћа на конкурсу за овај посао. Одсек комуналне милиције би, с обзиром на неопходне кораке и процедуре, могао да почне са радом средином следеће године.

Правилником о систематизацији радних места у Општинској управи и одлуком о Општинској управи Скупштине општине из прошле године, предвиђено је оснивање одсека за комуналну милицију у оквиру Одељења за инспекцијске послове.

Надлежности комуналне милиције су одређене Законом о комуналној милицији из 2019. године. Оне подразумевају извршавање надлежности јединице локалне самоуправе, пре свега у комуналној области, области заштите животне средине,  обезбеђивање заштите и реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката и несметано обављање законом одређених послова из надлежности јединица локалне самоуправе – каже начелник Општинске управе Миодраг Ћубић.

Комунална милиција, требало би, између осталог, да пружа помоћ другим организационим јединицама и предузећима и установама чији је оснивач локална самоуправа у обављању њихових надлежности. Законски услов за формирање ове јединице су најмање три комунална милиционара.

Општина Пријепоље ће обезбедити услове за оспособљавање четири комунална милиционара и једног начелника ове службе. Што се тиче услова, потребно је да је лице држављанин Републике Србије, да није правоснажно осуђиван на затворску казну, да му није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа. Потребно је да кандидат има психофизичку способност за обављање ових послова, да не постоје безбедоносне сметње и да има четворогодишње средње образовање и најмање једну годину радног искуства.

Уз све ове услове, кандидати за начелника морају да имају и високо образовање из области правних наука, као и пет година радног искуства у правној струци. Кандидати који испуне све услове и буду изабрани у јавном позиву који је у току, мораће да прођу и стручно оспособљавање.

Та лица закључују уговор о стручном оспособљавању након чега се упућују у Центар Министарства унутрашњих послова у Сремској Каменици на обуку. Општина ће сносити све трошкове за то, а оно што је важно да се нагласи је да приликом расписивања јавног конкурса за комуналне милиционаре неопходан услов је сертификат о завршеној обуци. Када причамо о расписивању тог конкурса, реално је да буде објављен у првој половини наредне године.

Рок за подношење пријава у оквиру јавног позива за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара и начелника ове службе је 23. септембар.

Подели на мрежама

Повезани чланци